Oświadczenie z dnia 22.11.2018 r.

Oświadczenie

Oświadczamy, iż NAC Sp. z o.o. nie jest serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym pompy model: TA500B wyprodukowanej dla Firma Handlowej IN-HOME tak jak zostało to ujęte w instrukcji obsługi pompy zanurzeniowej model: TA500B.

Serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym pomp zanurzeniowych model: TA500B wyprodukowanych dla Firma Handlowej In-Home jest Firma Handlowa IN-HOME.

W sprawach reklamacji pompy model: TA500B prosimy o kontakt telefoniczny: 694 324 265 numer wewnętrzny 2 lub mailowy: reklamacje@tagred.pl