OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z
dnia 5 sierpnia 2020 r. o sygnaturze sprawy DNr-2.730.132.2020.IS, ogłaszam,
że:
„Justyna Siudek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo
IN-HOME Justyna SIUDEK w Nowem informuje, iż wprowadzona do obrotu pompa
do wody brudnej TAGRED model TA501B nie spełnia wymagań określonych w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań
dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na niewłaściwą długość przewodu zasilającego
pompy, co nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.