Przyrządy pomiarowe, testery, mierniki, diagnostyka